Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ocena wyników z matury oraz defektu egzaminatora w 2015 r.

2015-07-17, autorzy: Bogdan Stępień & Zespół                                                     > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W trakcie opracowania ...

Jesienią ubiegłego roku przedstawiliśmy cztery opracowania na temat problemu zawyżania uczniom wyników na progu zdawalności matury (nazywany dalej defektem egzaminatora) z języka polskiego i matematyki z części obowiązkowej z języka polskiego i matematyki:

 1. W USA za to grozi do 20 lat więzienia a w Polsce ile?
 2. Zjednoczone siły MEN i CKE bronią się d-"efektem egzaminatora".
 3. Oszustwa na maturze'2014: szczegóły - cuda przy progach zdania matury.
 4. Defekt egzaminatora w OKE - Poznań.

O istnieniu problemu - defektu egzaminatora, poinformowałam Ministra Edukacji Narodowej pismem z dnia 29.10.2014 r. oraz dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pismem z dnia 30.10.2014 r. Problemem zainteresował się p. red. Artur Grabek z Rzeczpospolitej, który dnia 25-11-2014 przedstawił artykuł zatytułowany (D)efekt egzaminatora.

W maju br. skierowałem do MEN i CKE pytanie: Czy MEN i CKE podjęły odpowiednie działania ograniczające defekt egzaminatora? W odpowiedzi otrzymałem z MEN pismo z dnia 1 lipca 2015 r, w którym czytamy: [...] w tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi opracowała nowe zasady organizowania i przeprowadzania oceniania przez egzaminatorów prac sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, których celem jest m.in. efektywniejsze monitorowanie pracy egzaminatorów.
Wstępne wyniki egzaminu maturalnego wskazują, iż działania te, w połączeniu ze zmianą formuły przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego, jaka nastąpiła w tym roku szkolnym w przypadku tegorocznych absolwentów liceum ogólnokształcącego, przyczyniły się do zmniejszenia skali efektu egzaminatora, [...]

Celem niniejszego opracowania jest - krótka - ocena wyników tegorocznej matury z języka polskiego i matematyki z części obowiązkowej wraza z oceną stopnia defektu egzaminatora i sprawdzenie czy rzeczywiście MEN i CKE zrobiło coś, aby go wyeliminowąć lub też ograniczyć.

cdn ...

Oznaczenia: Zasięgi działania poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych:

 1. OKE Gdańsk: kujawsko-pomorskie, pomorskie,
 2. OKE Jaworzno: śląskie,
 3. OKE Kraków: lubelskie, małopolskie, podkarpackie,
 4. OKE Łomża: podlaski, warmińsko-mazurskie,
 5. OKE Łódź: łódzkie, świętokrzyskie,
 6. OKE Poznań: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie,
 7. OKE Warszawa: mazowieckie,
 8. OKE Wrocław: dolnośląskie, opolskie.

Tabela 1. Liczba przystępujących do matury w roku 2015:

OKE         Język polski         Matematyka
1 Gdańsk 31 316 31 544
2 Jaworzno 30 551 30 538
3 Kraków 62 905 62 915
4 Łomża 20 421 20 413
5 Łódź 28 125 28 116
6 Poznań 42 618 42 578
7 Warszawa 40 446 40 457
8 Wrocław 24 802 24 813
kraj 281 184 281 374

Wnioski:

 1. Najwięcej uczniów zdawało maturę w OKE Kraków.
 2. Liczba uczniów zdających maturę w OKE Kraków jest o ponad 2 razy większa od OKE w Łomży (najmniejszej w kraju).
 3. Liczba uczniów zdających maturę w OKE Kraków jest o 0,48 razy większa od OKE w Poznaniu (drugiej co do wielkości OKE w kraju).

Tabela 2. Średnia liczba punktów w kraju z egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki z poziomów podstawowych w roku 2014 i 2015:

Przedmiot 2014 2015 Zmiana
1 Język polski 35.48 43.04 21.3%
2 Matematyka 23.80 25.10 5.50%

Wnioski:

 1. Egzamin maturalny z języka polskiego z części obowiązkowej był dużo łatwiejszy w roku 2015 względem 2014,
 2. Egzamin maturalny z matematyki z części obowiązkowej był nieznacznie łatwiejszy w roku 2015 względem 2014.

Tabela 3. Względne odchylenie średniego wyniku danej OKE od średniego wyniku krajowego z matury z języka polskiego i matematyki z poziomów podstawowych w roku 2014 i 2015:

Język polski Matematyka
OKE 2014 2015 2014 2015
1 Gdańsk -0.75% -1.03% -0.69% -1.94%
2 Jaworzno 1.69% 1.06% -1.57% -0.42%
3 Kraków 1.58% 2.29% 2.83% 2.59%
4 Łomża -2.61% -2.43% -1.74% -1.41%
5 Łódź -2.73% -2.89% 2.54% 0.85%
6 Poznań -0.71% -2.11% -4.77% -3.67%
7 Warszawa -1.36% 0.50% 3.72% 2.94%
8 Wrocław 3.59% 2.29% -3.63% -1.89%

Wnioski:

 1. Najlepsze wyniki z języka polskiego osiąga młodzież z południowej Polski: OKE: Jaworzno, Kraków i Wrocław.
 2. Najlepsze wyniki z matematyki osiąga młodzież z centralnej i południowo-wschodniej Polski, OKE: Kraków, Łódź i Warszawa.
 3. Najgorsze wyniki osiąga młodzież z północno-zachodniej Polski: OKE Poznań.

Tabela 4. Procent uczniów, którzy nie osiągnęli progu zdania matury z języka polskiego (21pkt na 70pkt) i matematyki (15pkt na 50pkt) z poziomów podstawowych w roku 2014 i 2015:

Język polski           Matematyka
OKE 2014     2015     Zmiana 2014     2015     Zmiana
1 Gdańsk 6.2% 2.6% -58% 26,6% 24,8% -7%
2 Jaworzno 5.8% 1.7% -71% 27.0% 22.7% -16%
3 Kraków 6.5% 1.9% -71% 25.5% 22.8% -11%
4 Łomża 7.8% 3.3% -58% 27.7% 25.3% -9%
5 Łódź 7.9% 2.4% -70% 25.4% 23.4% -8%
6 Poznań 6.9% 2.7% -61% 28.0% 25.3% -10%
7 Warszawa 8.1% 2.8% -65% 24.3% 23.1% -5%
8 Wrocław 4.9% 1.7% -65% 29.2% 25.0% -14%

Wnioski:

 1. Odsetek uczniów, którzy nie osiągnęli w 2015 r. progu zdawalności z języka polskiego z poziomu podstawowego zmalał w stosunku do roku ub. W ubiegłym roku wynosił on w granicach [4.9%,8.1%] a w roku 2015 jest w granicach [1.7%,3.3%].
 2. Odsetek uczniów, którzy nie osiągnęli w 2015 r. progu zdawalności z matematyki z poziomu podstawowego zmalał w stosunku do roku ub. W ubiegłym roku wynosił on w granicach [24.3%,29.2%] a w roku 2015 jest w granicach [22.7%,25.3%].
 3. Odsetek uczniów, którzy nie osiągnęli w 2015 r. progu zdawalności z języka polskiego z poziomu podstawowego zmalał w stosunku do roku ub. od 58% w przypadku OKE Łomża aż do 71% w OKE: Jaworzno i Kraków.
 4. Odsetek uczniów, którzy nie osiągnęli w 2015 r. progu zdawalności z matematyki z poziomu podstawowego zmalał w stosunku do roku ub. od 5% w przypadku OKE Warszawa do 16% w OKE Jaworzno.

Tabela 5. Udział przystępujących do matury w łącznej liczbie mieszkańców wg OKE w roku 2014 i 2015:

OKE 2014 2015 Zmiana
1 Gdańsk 0.75% 0.72% -5.0%
2 Jaworzno 0.71% 0.66% -7.3%
3 Kraków 0.88% 0.82% -6.9%
4 Łomża 0.84% 0.77% -9.6%
5 Łódź 0.79% 0.74% -6.9%
6 Poznań 0.74% 0.69% -8.2%
7 Warszawa 0.83% 0.77% -8.0%
8 Wrocław 0.68% 0.63% -7.4%

Wnioski:

 1. Największy odsetek zdających maturę w stosunku do liczby mieszkańców występuje w OKE Kraków.
 2. Najmniejszy odsetek zdających maturę w stosunku do liczby mieszkańców występuje w OKE Jaworzno i OKE Wrocław.

Tabela 6. Rozkłady liczby uczniów wg liczby uzyskanych punktów z egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki z poziomów podstawowych w roku 2015 wg poszczególnych OKE (wykresy rozkładów dostępne są po kliknięciu na poniższe ikony):

język polski        matematyka

Tabela 7a. Znormalizowane procentowe rozkłady liczby uczniów wg uzyskanych punktów z języka polskiego i matematyki z poziomów podstawowych - matura 2015 (wykresy rozkładów dostępne są po kliknięciu na poniższe ikony):

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław

Tabela 7b. Znormalizowane procentowe rozkłady liczby uczniów wg uzyskanych punktów z języka polskiego i matematyki z poziomów podstawowych - matura 2014 i 2015 (wykresy rozkładów dostępne są po kliknięciu na poniższe ikony):

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław

Wnioski:

 1. Wnioski z analizy rozkładów wyników matury z języka polskiego:

  1. Matura z języka polskiego w roku 2015 była znacznie łatwiejsza od roku 2014 - wyniki matury z tego przedmiotu są nieporównywalne pomiędzy rokiem 2014 i 2015!
  2. Defekt egzaminatora (zawyżanie uczniom wyników na progu zdawalności) na maturze z języka polskiego w 2015 roku we wszystkich OKE ma bardzo podobny charakter i podobny stopień.
  3. Tylko pozornie stopień defektu egzaminatora na maturze z języka polskiego w 2015 roku został ograniczony w stosunku do 2014 roku - bo egzamin w 2015 roku był znacznie łatwiejszy niż w 2014!
  4. Pomimo tego, że matura z języka polskiego w 2015 roku była znacznie łatwiejsza niż 2014, to jednak egzaminatorzy wszystkich OKE w kraju nie ograniczyli defektu egzaminatora!

 2. Wnioski z analizy rozkładów wyników matury z matematyki:

  1. Pomimo tego, że matura z matematyki w 2015 roku była nieznacznie łatwiejsza od 2014 roku, to jednak, ze względu na różnice w charakterze rozkładów pomiędzy rokiem 2015 i 2014, wyniki - umownie - w granicach od 44 do 50 punktów są nieporównywalne pomiędzy tymi latami.
  2. Z naturalnych powodów zawyżenie uczniom wyników na progu zdawalności z matematyki jest znacznie utrudnione w stosunku do języka polskiego, bo 2+2=4.
  3. Do grona dwóch OKE: Kraków i Łódź, w których nie występuje defekt egzaminatora, w roku 2015 dołączyła OKE Poznań.
  4. W OKE Łomża defekt egzaminatora został bardzo silnie ograniczyny w roku 2015 względem roku poprzedniego.
  5. Jedynie w OKE Jaworzno defekt egzaminatora z matematyki w roku 2015 nabrał na sile.

cdn ...

> powrót