Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaczyna potykać się już o własne nogi

2015-10-19, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

w trakcie opracowania ...

Dnia 24 września 2015 r. skierowałem do MF i MEN wezwanie do uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej i nowych rozdziałów 80149 i 80150. Dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi. Wiem natomiast, że tak w MF, jak i MEN prowadzone są prace nad odpowiedzią. W MF sprawa ma sygn. RPW/134947/2015 a w MEN RPW/56744/2015. W MF problemem zajmuje się Departament Finansów Samorządu Terytorialnego (tel. 22 694 3416, email: sekretariat.ST@mf.gov.pl) a w MEN Departament Analiz i Prognoz (p. Renata Karwas tel. 22 347 4314).

Żeby jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej czuło ciągle oddech na piersi, dzisiaj - tj. 19 października 2015 r. - przedstawiłem mu kolejny wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA

Dnia 19 października 2015 r.

TEMAT: Wniosek nr 11/2015 do Ministra Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

W dokumencie MEN z dnia 25 sierpnia 2015 r. o sygn. DWST-WSST.0181.16.2015.MS stanowiącym hurtową odpowiedź na moje trzy wnioski: 7, 8 i 9/2015 oraz informacji MEN zatytułowanej „Sposób kalkulowania kwotry subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” a zamieszczonej dnia 9 września 2015 r. na stronie internetowej www.men.gov.pl czytam:

„w przypadku szkół specjalnych uwzględnia się łączną kwotę subwencji naliczoną na te szkoły (z wyłączeniem średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz z wyłączeniem wag na zadania pozaszkolne od P45 do P47, oraz z wyłączeniem wagi na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – P44)”.

Działając w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pani z pilnym wnioskiem, o przedstawienie mi następujących informacji publicznych:.

 1. Nieznany jest mi żaden akt prawny, w którym określone by było lub użyte pojęcie: „średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych”. Zatem pytam: czym jest i co oznacza pojęcie „średnioroczna liczba uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych” – użyte w ww. cytacie?

 2. Przypuszczam, że użyte - w ww. pismach MEN - określenie „średnioroczna liczba uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych” oznacza liczebności uczniów dla wag P26 i P27, o których mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2015 r. – Dz.U. 2014 r. poz. 1997. Gdyby tak było, to dlaczego MEN w swoich odpowiedziach/pismach posługuje się pojęciami pozaprawnymi i zmuszającymi czytelników na różne domysły?

 3. Proszę o przedstawienie podstawy prawnej i wywodów logiczno-prawnych, z których ma wynikać, że w kalkulacji subwencji oświatowej na zadania, o których mowa w art. 32 ustawy - Dz.U. 2014 r. poz. 1877 – nazywany dalej art. 32, należy „wyłączyć średnioroczną liczbę uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych”.

 4. Gdyby przyjąć, że MEN ma rację i że „w przypadku szkół specjalnych uwzględnia się łączną kwotę subwencji naliczoną na te szkoły (z wyłączeniem średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz z wyłączeniem wag na zadania pozaszkolne od P45 do P47, oraz z wyłączeniem wagi na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – P44)”, to już tylko z tego powodów przedstawione przez MEN samorządom „Kalkulacje subwencji oświatowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy”, warte są tyle, co papier na którym zostały przedstawione.

  Dla przykładu, dlaczego „Kalkulacje subwencji oświatowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” przedstawione przez MEN, Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, są niezgodne z „w przypadku szkół specjalnych uwzględnia się łączną kwotę subwencji naliczoną na te szkoły (z wyłączeniem średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz z wyłączeniem wag na zadania pozaszkolne od P45 do P47, oraz z wyłączeniem wagi na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – P44)”?

 5. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało już pisemnie wszystkie samorządy oraz regionalne izby obrachunkowe o tym, że przedstawione samorządom przez MEN „Kalkulacje subwencji oświatowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” wykonane zostały w oparciu nieprawidłową interpretację przepisu art. 32?

 6. Jeżeli odpowiedź na pkt 5 jest przecząca, to dlaczego tego jeszcze MEN nie uczyniło?

 7. Jeżeli odpowiedź na pkt 5 jest przecząca, to kiedy MEN zamierza to uczynić?

 8. Proszę o merytoryczne ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych w opracowaniu: „Na rozpoczęcie roku szkolnego logiczny szach-mat dla MEN” a zamieszczonym dnia 31 sierpnia 2015 r. pod adresem http://www.iar.pl/aktualnosci/2015-08-31_Szach-mat_dla_MEN.html.

Z ostatniej odpowiedzi jednego z samorządów na mój wniosek w sprawie realizacji przez niego przepisu art. 32, wynika, że ma on bardzo poważne problemy z prawidłowym rozumieniem tego przepisu. Nie jest wykluczone, że będą w Polsce takie samorządy, które nieświadomie naruszą przepis art. 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Za to wszystko odpowiedzialne będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej, jeżeli nie poinformuje i to bardzo szybko wszystkie samorządy o tym, że przedstawione im przez MEN „Kalkulacje subwencji oświatowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” zostały wykonane w oparciu o nieprawidłową interpretację art. 32.

Wnioskowane wszystkie informacje proszę potraktować, jako bardzo pilne i przesłać niezwłocznie na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:

 1. Minister Finansów,
 2. Regionalne izby obrachunkowe,
 3. Samorządy.

Więcej tutaj

> powrót