Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli oraz struktury kadry nauczyciejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego na 2010 r.

2012-02-20, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

      Rokrocznie Minister Edukacji o tej porze roku nalicza subwencję oświatową dla jst. Subwencja ta jest wprost proporcjonalna do liczby zadań oświatowych, ale poprzez tzw. wskaźnik korygujący zależy również od średniego wynagrodzenia nauczyciela w jst. Średnie wynagrodzenie nauczyciela jst, o którym tu mową to odpowiednik art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela bez rozbijania na stopnie awansu zawodowego. Na wysokość tego wynagrodzenia mają wpływ średnie, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy KN oraz współczynniki struktury kardy nauczycielskiej wg stanu wrześniowego SIO roku bazowego.

      Od czasu, kiedy rządzi PO wespół z PSL, Ministerstwo Edukacji Narodowej coraz mniej upublicznia wszelkich ważnych informacji. Do takich informacji należą np. liczby etatów nauczycielskich oświaty prowadzonej przez jst uznanych przez MEN w procesie naliczania subwencji oświatowej. Swego czasu zadysponowałem odpowiednimi danymi o liczbach etatów nauczycielskich uznanych przez MEN dla potrzeby naliczania subwencji na rok 2010. Wprawdzie dane te dotyczą przeszłości, ale jednak nieodległej. Dane te podlegają w czasie bardzo powolnym zmianom. Dlatego też zachęcam jst do zapoznania się z poniższymi wykresami celem wyrobienia sobie poglądu o tym jak silne są rozrzuty pomiędzy poszczególnymi jst jak chodzi o strukturę kadry nauczycielskiej i średnie wynagrodzenie nauczycieli.

Rozkład średnich wynagrodzeń nauczycieli na 2010 r.:

     >> Łącznie wszystkie jst,
     >> Gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie,
     >> Miasta oraz powiaty.

Rozkład struktury kadry nauczycielskiej wg stopni awansu zawodowego nauczycieli na 2010 r.:
     >> wszystkie typy jst.

Rozkład struktury kadry nauczycielskiej wg typów jst: gmin-wiejskich, gmin miejsko-wiejskich oraz miast i miast grodzkich na 2010 r.:

     >> nauczyciele stażyści,
     >> nauczyciele kontraktowi,
     >> nauczyciele mianowani,
     >> nauczyciele dyplomowani.

Rozkład struktury kadry nauczycielskiej wg typów jst: miast, miast grodzkich oraz powiatów grodzkich i powiatów ziemskich na 2010 r.:

     >> nauczyciele stażyści,
     >> nauczyciele kontraktowi,
     >> nauczyciele mianowani,
     >> nauczyciele dyplomowani.

Rozkład liczby etatów nauczycielskich na 2010 r.:

     >> etaty nauczycielskie.

> powrót