Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Otwarta informacja dla Prezydenta RP na temat (kontr)reformy oświaty

2016-12-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.42.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
       Pan Andrzej Duda

Dnia 21 grudnia 2016 r.

Szanowny Panie Prezydencie,

    Przed rozpoczęciem procedowania w Sejmie nad ustawami (kontr-?)reformującymi system polskiej oświaty zakładałem, że po oczywistym i bezproblemowym zatwierdzeniu ich przez Sejm i Senat, zwrócę się do Pana z apelem/petycją o ich zawetowanie. Takie działania mają jednak sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy istnieje choćby iskierka nadziei, że mogą ono przynieść pozytywny skutek. Ponieważ ostatnio zgasła mi iskierka nadziei na skuteczność takiego apelu, więc nie widzę najmniejszego sensu apelować do Pana w tej sprawie.

    Postanowiłem jednak przedstawić Panu Prezydentowi kilka ważnych zestawów informacji opracowanych na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej. Czynię to po to, aby Pan był świadom/zdawał sobie z tego sprawę, jakie ta reforma będzie miała rzeczywiste skutki już tylko dla samych finansów samorządowych i dla nauczycieli – no i oczywiście po to, abym mógł kiedyś w przyszłości powoływać się na niniejszą przekazaną Panu informację. Zatem proszę zapoznać się z dwoma bardzo ważnymi tabelami stanowiącymi załącznik do tego pisma:

  1. Tabela 1 do otwartej informacji dla Prezydenta RP na temat reformy oświaty,
  2. Tabela 2 do otwartej informacji dla Prezydenta RP na temat reformy oświaty.

Oprócz tego, proponuję zapoznanie się z opracowaniami dostępnymi pod adresami:

   - http://www.iar.pl/aktualnosci/2016-12-13_PytajcieZalewska.html,
   - http://www.iar.pl/aktualnosci/2016-12-02_Stan_faktyczny_wg_SIO_IX-2015.html,
   - http://www.iar.pl/aktualnosci/2016-11-25_Statystyka_szkol.html,
   - http://www.iar.pl/aktualnosci/2016-09-28_Szkoly_w_liczbach.html,
   - http://www.iar.pl/aktualnosci/2016-09-21_PiS_i_PiS-zczenie.html.

    Proszę się z tymi informacjami z uwagą zapoznać oraz porównać wnioski z nich wynikające z twierdzeniami/wypowiedziami pani Anny Zalewskiej głoszonymi publicznie w różnych mediach oraz z trybuny sejmowej, czy z innych oficjalnych wystąpień.

    Uważam, że oczekiwana od lat reforma oświaty, którą ostatnio PiS chce wdrożyć w życie jest: źle zaplanowana, źle przemyślana i źle policzona. We wdrażanej reformie oświaty ideologia i centralizm przeważają wykorzystanie elementarnej wiedzy w praktyce. Zatem, jeżeli wejdzie ona w życie i jeżeli potwierdzą się moje przewidywania, co do skutków wdrażanej reformy, to w następnych wyborach już na Pana nie zagłosuję.

    Przy tej okazji przypominam Panu Prezydentowi, że dnia 9 września 2015 r. skierowałem do Niego List otwarty do Prezydenta RP dotyczący sześciolatków oraz od lat monitoruję wybory do Sejmu i wybory prezydenckie. Na temat tych wyborów przedstawiłem szereg opracowań dostępnych na stronie www.iar.pl. Jedno z tych opracowań zostało zaprezentowane na XLIII Konferencji Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN a prasa krajowa kilkakrotnie opisywała hipotezę postawioną przeze mnie w tych opracowaniach. Opracowania na temat wyborów w 2015 r. dostępne są pod linkami:

   - http://www.iar.pl/aktualnosci/2015-05-12-Po_I_turze_wyborow.html,
   - http://www.iar.pl/aktualnosci/2015-05-27_Korelacje_edukacja-wybory.html,
   - http://www.iar.pl/aktualnosci/2015-10-27_Korelacje_Sejm_2015.html.

    Przed złożeniem podpisów pod ustawą - Prawo oświatowe oraz ustawą wprowadzającą ustawę Prawo oświatowe, proszę zastanowić się nad skutkami, jakie one przyniosą dla polskiej oświaty i publicznych finansów – szczególnie samorządowych.

    Czy okaże się Pan człowiekiem poczciwym i po podpisaniu ww. ustaw, zobowiąże rząd PiS do pokrycia wszystkich kosztów, które będą musiały ponieść samorządy a związane z omawianą tu reformą?

    Czy po podpisaniu tych aktów prawnych, powie Pan Polkom i Polakom, jaką cenę będą musieli zapłacić za tą prze-ideologizowaną i centralizującą system oświaty reformę?

    Moje przewidywania: rząd PiS poradzi sobie z TK, poradzi sobie z innymi problemami, ale może się „wywrócić” (wywróci się?!) na źle zaplanowanej, źle przemyślanej i źle policzonej reformie oświaty.

Czy zawetował Pan Prezydent już kiedyś jakąś ustawę?
  - Jeżeli nie, to kiedy to nastąpi?

Niniejsza informacja będzie publicznie i w całości dostępna pod adresem:
http://www.iar.pl/aktualnosci/2016-12-21_Info_dla_PAD.html.

Z wyrazami szacunku,
/-/
dr Bogdan Stępień


Załączniki:

  1. Tabela 1,
  2. Tabela 2.

> powrót