Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wyniki z matury oraz defekt egzaminatora w latach 2014-2017

2017-07-08, autorzy: Bogdan Stępień & Zespół                                                     > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Tabela 1: Średnie wyniki z matury w punktach i w procentach z części obowiązkowej matury z języka polskiego i matematyki w latach 2014 - 2017 (maksymalna/dostępna liczba punktów z języka polskiego to 70, a z matematyki to 50):

     Język polski           Matematyka
Kraj - razem LO Technikum Kraj - razem LO Technikum
pkt %      pkt pkt pkt %      pkt pkt
2017 39,48 56,39% 41,59 35,68 27,23 54,46% 29,94 22,38
2016 41,36 59,08% 43,44 37,36 28,04 56,08% 30,73 22,88
2015 43,04 61,48% 45,64 38,29 25,1 50,2% 26,92 21,94
2014 35,48 50,68% 38 31,25 23,8 47,6% 27,09 18,18

Tabela 2: Średnie wyniki z matury w punktach (w procentach) z części obowiązkowej matury z języka polskiego wg okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) w latach 2014 - 2017:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2017 39,24 40,07 39,55 39,27 37,91 38,4 42,11 38,2
(56,1%) (57,2%) (56,5%) (56,1%) (54,2%) (54,9%) (60,2%) (57,2%)
2016 41,61 42,48 42,04 39,57 39,83 39,88 42,2 42,23
(59,4%) (60,7%) (60,1%) (56,5%) (56,9%) (57%) (60,3%) (60,7%)
2015 42,59 43,5 44,02 41,99 41,79 42,13 43,25 44,02
(60,8%) (62,1%) (62,9%) (60%) (59,7%) (60,2%) (61,8%) (62,1%)
2014 35,21 36,08 36,04 34,55 34,51 35,23 35 36,75
(50,3%) (51,5%) (51,5%) (49,4%) (49,3%) (50,3%) (50%) (51,5%)

Tabela 3: Średnie wyniki z matury w punktach (w procentach) z części obowiązkowej matury z matematyki wg okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) w latach 2014 - 2017:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2017 27,02 26,49 28,08 26,71 27,9 26,1 28,25 26,16
(54%) (53%) (56,2%) (53,4%) (55,8%) (52,2%) (56,5%) (53%)
2016 27,66 27,35 28,82 27,64 28,42 27,1 29,24 26,93
(55,3%) (54,7%) (57,6%) (55,3%) (56,8%) (54,2%) (58,5%) (54,7%)
2015 24,61 25 25,75 24,75 25,32 24,18 25,84 24,63
(49,2%) (50%) (51,5%) (49,5%) (50,6%) (48,4%) (51,7%) (50%)
2014 23,64 23,43 24,48 23,39 24,41 22,67 24,69 22,94
(47,3%) (46,9%) (49%) (46,8%) (48,8%) (45,3%) (49,4%) (46,9%)

Tabela 4: Względne odchylenie średniego wyniku w danej OKE od średniego wyniku krajowego z matury z języka polskiego z poziomu podstawowego w latach 2014 - 2017:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2017 -0,6% 1,5% 0,2% -0,51% -3,97% -2,72% 6,68% -3,23%
2016 0,6% 2,72% 1,66% -4,33% -3,7% -3,58% 2,03% 2,11%
2015 -1,03% 1,06% 2,29% -2,43% -2,89% -2,11% 0,5% 2,29%
2014 -0,75% 1,69% 1,58% -2,61% -2,73% -0,71% -1,36% 3,59%

Tabela 5: Względne odchylenie średniego wyniku w danej OKE od średniego wyniku krajowego z matury z matematyki z poziomu podstawowego w latach 2014 - 2017:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2017 -0,79% -2,74% 3,11% -1,9% 2,44% -4,15% 3,73% -3,95%
2016 -1,35% -2,46% 2,77% -1,43% 1,33% -3,37% 4,28% -3,95%
2015 -1,94% -0,42% 2,59% -1,41% 0,85% -3,67% 2,94% -1,89%
2014 -0,69% -1,57% 2,83% -1,74% 2,54% -4,77% 3,72% -3,63%

Tabela 6: Rozkłady wyników z języka polskiego i matematyki wg lat i OKE na tle kraju:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2017
2016
2015
2014

Tabela 7: Rozkłady wyników z języka polskiego i matematyki wg lat, OKE i typów szkół:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2017
2016
2015
2014

Tabela 8: Rozkłady wyników z języka polskigo za lata 2014-2017 wg OKE:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław

Tabela 9: Rozkłady wyników z matematyki za lata 2014-2017 wg OKE:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław

Niektóre (bo nie wszystkie) nowe spostrzeżenia/obserwacje:
 1. Wyniki z matury absolwentów techników są zdecydowanie gorsze od absolwentów liceów ogólnokształcących.

 2. OKE - Gdańsk, OKE - Warszawa i OKE - Wrocław nadal nic nie robią, aby ograniczyć defekt egzaminatora (w ocenach z matamatyki):

 3. Największy defekt egzaminatora w roku 2017 w ocenach z matematyki wystąpił w OKE - Warszawa.

 4. Od lat w konserwatywnym Krakowie, ale i również w OKE - Łódź nie widać śladu defektu egzaminatora w ocenach z matematyki.

Wcześniejsze opracowania na temat wyników z matury oraz defektu egzaminatora:

 1. Wyniki z matury oraz defekt egzaminatora w latach 2014-2016,
 2. Informacja dla Ministra Edukacji Narodowej nt. defektu egzaminatora,
 3. Ocena wyników z matury oraz defektu egzaminatora w 2015 r.,
 4. Pytanie: Czy MEN i CKE podjęły odpowiednie działania ograniczające defekt egzaminatora?,
 5. Defekt egzaminatora w OKE - Poznań,
 6. Oszustwa na maturze'2014: szczegóły - cuda przy progach zdania matury,
 7. Zjednoczone siły MEN i CKE bronią się d-"efektem egzaminatora",
 8. W USA za to grozi do 20 lat więzienia a w Polsce ile?.

> powrót