Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Po raz pierwszy w historii, drugi rok z rzędu subwencja oświatowa zaniżona

2018-02-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     W roku ubiegłym, zarzuciłem Ministerstwu Finansów oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej, że subwencja oświatowa na rok 2017 została zaniżona - że nie spełnia ona art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst. Wydawać by się mogło, że z roku na rok nie da się kolejny raz oszukać samorządy! Nic jednak bardziej mylnego. Po raz pierwszy w historii - w ciągu dwóch kolejnych lat, subwencja oświatowa (czyli: na rok 2017 i 2018) nie spełnia art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst, i to przy wprowadzaniu "wiekopomnej" reformy oświaty p. Anny Zalewskiej.

     W ubiegłym roku (i to po raz wtóry) poświęciłem sporo czasu na przedstawienie - tym razem, pięciu opracowań na temat zaniżenia subwencji oświatowej na rok 2017:

  1. 2017-04-03_MEN_i_MF_oszukaly_samorzady_C1.html,
  2. 2017-04-09_MEN_i_MF_oszukaly_samorzady_C2.html,
  3. 2017-04-20_MEN_i_MF_oszukaly_samorzady_C3.html,
  4. 2017-04-23_MEN_i_MF_oszukaly_samorzady_C4.html,
  5. 2017-04-25_MEN_i_MF_oszukaly_samorzady_C5.html.

W tym roku i to po raz kolejny z rzędu, subwencja oświatowa (na rok 2018) została zaniżona i to w sposób znaczący.

     Nie zamierzam jednak tym razem ani tego udowadniać, ani podawać kwoty jej zaniżenia. Odpowiedzialne przedstawienie kwoty zaniżenia wraz z wywodami wymaga odpowiedniej pracy. W poprzednich latach (m.in. 2017 i 2012), pracując pro publico bono, przedstawiałem rozbudowane wywody logiczne i matematyczne, gotowe do wykorzystania. Nikt nie był jednak w wystarczający sposób nimi zainteresowany (np. do sporządzenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności zapisów części ustawy budżetowej, albo podjęcia merytorycznej i szczegółowej dyskusji z Ministerstwem Edukacji Narodowej lub Ministerstwem Finansów). Gdyby jednak taka potrzeba zaszła, mogę się podjąć tej pracy na zlecenie samorządu, grupy samorządów, lub samorządowej organizacji. Proszę zapoznać się z pracami dotyczącymi poprzednich zaniżeń części oświatowej subwencji ogólnej.

     W świetle przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst, kwota subwencji oświatowej na dany rok, staje się kwotą bazową do kalkulacji subwencji na rok następny, zatem zaniżenie subwencji oświatowej na dany rok ma (będzie miało) swoje konsekwencje w latach kolejnych. Zaniżenie subwencji na rok 2017 i 2018, będzie widoczne w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, i będzie miało wpływ długoterminowy.

     Zamiast przedstawienia wywodów związanych z zaniżeniem subwencji na rok 2018, poniżej przedstawiam odpowiednie dane, które można wykorzystać do tego celu. Więcej danych >>>. Do wywodów zaniżenia subwencji na rok 2018 można posłużyć się między innymi tym.

Tabela: Podstawowe dane na temat subwencji oświatowej na rok 2017 i 2018:

    Wielkość   2017   2018   Zmiana
      1 2 3      4      5     
1   Standard finansowy [zł] A 5 292,7779 5 409,1141 2,198%
2   Liczba zadań oświatowych w kraju Uw 7 664 105,897323 7 727 600,953776 0,828%
3   Średnie wynagrodzenie nauczyciela w kraju [zł] Pk 4 485,75 4 668,28 4,069%
4   Liczba etatów nauczycielskich w kraju uwzględnione w subwencji N 523 941,18 533 839,20 1,889%
5   Łączna liczba uczniów w obszarze wiejskim lub miejskim do 5 tys. mieszk. Lw 1 620 538,7192 1 627 778,9684 0,447%
6   Łączna liczba uczniów L 5 278 658,3376 5 265 517,9508 -0,249%
7   Waga R 0,12 0,107 -10,833%
8   Wskaźnik Wr 0,25 0,25 0%
9   Subwencja oświatowa - podzielona wg algorytmu (MEN) podziału [zł] SO 41 741 897 376 42 902 828 230 2,781%
    w tym - z podziałem na typy wydatków:
9a   - rzeczówkę, administrację i obsługę [zł] SOR 10 141 102 579 10 449 868 820 3,04%
9b   - nauczycieli oprócz wydatków SOD (w.9c) [zł] SOW 30 429 731 643 31 369 364 986 3,09%
9c   - dodatki: wiejski i mieszkaniowy [zł] SOD 1 171 063 154 1 083 594 424 -7,47%

gdzie:

,
,
,

gdzie:

Pi - średnie wynagrodzenie nauczycieli w i-tej jst,
Uwi - liczba zadań oświatowych w i-tej jst,
Lwi - liczba uczniów szkół zlokalizowanych w obszarze wiejskim lub miejskim do 5 tys. mieszkańców w i-tej jst,
Li - liczba uczniów szkół w i-tej jst.

> powrót