Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wyniki z matury oraz defekt egzaminatora w latach 2014-2019 - wraz z komentarzem

2019-07-22, autorzy: Bogdan Stępień & Zespół                                                     > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

w trakcie opracowania ...

Wzorem lat ubiegłych ponownie przedstawiam wyniki z matury - tym razem sesji majowej 2019 roku (i za lata ubiegłe: od 2014 r.), z jej części obowiązkowej, czyli języka polskiego i matematyki. Wyniki te prezentowane są w skali całego kraju, wg okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz wg typów szkół (liceum ogólnokształcące i technikum).

Zasięg działania poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE):

OKE Gdańsk - kujawsko-pomorskie, pomorskie,
OKE Jaworzno - śląskie,
OKE Kraków - lubelskie, małopolskie, podkarpackie,
OKE Łomża - podlaskie, warmińsko-mazurskie,
OKE Łódź - łódzkie, świętokrzyskie,
OKE Poznań - lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie,
OKE Warszawa - mazowieckie,
OKE Wrocław - dolnośląskie, opolskie.

Tabela 1: Średnie wyniki z matury w punktach (i w procentach) z części obowiązkowej matury z języka polskiego i matematyki w latach 2014 - 2019 (maksymalna/dostępna liczba punktów z języka polskiego to 70, a z matematyki to 50):

Rok Język polski Matematyka
Kraj - razem LO Technikum Kraj - razem LO Technikum
pkt (%) pkt pkt pkt (%) pkt pkt
2019 36,25 (51,8%) 38,85 31,80 29,2 (58,4%) 31,87 24,62
2018 38,75 (55,4%) 40,89 34,94 27,81 (55,6%) 30,56 22,92
2017 39,48 (56,4%) 41,59 35,68 27,23 (54,5%) 29,94 22,38
2016 41,36 (59,1%) 43,44 37,36 28,04 (56,1%) 30,73 22,88
2015 43,04 (61,5%) 45,64 38,29 25,10 (50,2%) 26,92 21,94
2014 35,48 (50,7%) 38,00 31,25 23,80 (47,6%) 27,09 18,18

Tabela 2: Średnie wyniki z matury w punktach (w procentach) z części obowiązkowej matury z języka polskiego wg okręgowych komisji egzaminacyjnych w latach 2014 - 2019:

Rok Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:
Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2019 35,01 37,12 36,46 35,93 35,15 35,95 37,34 36,28
(50,0%) (53,0%) (52,1%) (51,3%) (50,2%) (51,4%) (53,3%) (51,8%)
2018 37,64 40,36 38,27 39,09 37,34 38,95 39,96 38,25
(53,8%) (57,7%) (54,7%) (55,8%) (53,3%) (55,6%) (57,1%) (54,6%)
2017 39,24 40,07 39,55 39,27 37,91 38,40 42,11 38,20
(56,1%) (57,2%) (56,5%) (56,1%) (54,2%) (54,9%) (60,2%) (54,6%)
2016 41,61 42,48 42,04 39,57 39,83 39,88 42,20 42,23
(59,4%) (60,7%) (60,1%) (56,5%) (56,9%) (57,0%) (60,3%) (60,3%)
2015 42,59 43,50 44,02 41,99 41,79 42,13 43,25 44,02
(60,8%) (62,1%) (62,9%) (60,0%) (59,7%) (60,2%) (61,8%) (62,9%)
2014 35,21 36,08 36,04 34,55 34,51 35,23 35,00 36,75
(50,3%) (51,5%) (51,5%) (49,4%) (49,3%) (50,3%) (50,0%) (52,5%)

Tabela 3: Średnie wyniki z matury w punktach (w procentach) z części obowiązkowej matury z matematyki wg okręgowych komisji egzaminacyjnych w latach 2014 - 2019:

Rok Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:
Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2019 28,36 28,62 30,24 28,86 29,19 28,20 30,31 28,25
(56,7%) (57,2%) (60,5%) (57,7%) (58,4%) (56,4%) (60,6%) (56,5%)
2018 27,06 27,38 28,69 27,25 28,04 26,73 28,96 27,02
(54,1%) (54,8%) (57,4%) (54,5%) (56,1%) (53,5%) (57,9%) (54,0%)
2017 27,02 26,49 28,08 26,71 27,90 26,10 28,25 26,16
(54,0%) (53,0%) (56,2%) (53,4%) (55,8%) (52,2%) (56,5%) (52,3%)
2016 27,66 27,35 28,82 27,64 28,42 27,10 29,24 26,93
(55,3%) (54,7%) (57,6%) (55,3%) (56,8%) (54,2%) (58,5%) (53,9%)
2015 24,61 25,00 25,75 24,75 25,32 24,18 25,84 24,63
(49,2%) (50,0%) (51,5%) (49,5%) (50,6%) (48,4%) (51,7%) (49,3%)
2014 23,64 23,43 24,48 23,39 24,41 22,67 24,69 22,94
(47,3%) (46,9%) (49,0%) (46,8%) (48,8%) (45,3%) (49,4%) (45,9%)

Tabela 4: Względne odchylenie średniego wyniku w danej OKE od średniego wyniku krajowego z matury z języka polskiego z poziomu podstawowego w latach 2014 - 2019:

Rok Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:
Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2019 -3,4% 2,4% 0,6% -0,9% -3.0% -0,8% 3,0% 0,1%
2018 -2,9% 4,1% -1,2% 0,9% -3,6% 0,5% 3,1% -1,3%
2017 -0,6% 1,5% 0,2% -0,5% -4,0% -2,7% 6,7% -3,2%
2016 0,6% 2,7% 1,7% -4,3% -3,7% -3,6% 2,0% 2,1%
2015 -1,0% 1,1% 2,3% -2,4% -2,9% -2,1% 0,5% 2,3%
2014 -0,7% 1,7% 1,6% -2,6% -2,7% -0,7% -1,4% 3,6%

Tabela 5: Względne odchylenie średniego wyniku w danej OKE od średniego wyniku krajowego z matury z matematyki z poziomu podstawowego w latach 2014 - 2019:

Rok Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:
Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2019 -2,9% -2,0% 3,6% -1,2% 0,0% -3,4% 3,8% -3,3%
2018 -2,7% -1,5% 3,2% -2,0% 0,8% -3,9% 4,1% -2,8%
2017 -0,8% -2,7% 3,1% -1,9% 2,4% -4,1% 3,7% -3,9%
2016 -1,4% -2,5% 2,8% -1,4% 1,3% -3,4% 4,3% -4,0%
2015 -1,9% -0,4% 2,6% -1,4% 0,9% -3,7% 2,9% -1,9%
2014 -0,7% -1,6% 2,8% -1,7% 2,5% -4,8% 3,7% -3,6%

Tabela 6: Rozkłady wyników z języka polskiego i matematyki wg lat i OKE na tle kraju:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Tabela 7: Rozkłady wyników z języka polskiego i matematyki wg lat, OKE i typów szkół:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Tabela 8: Rozkłady wyników z języka polskigo za lata 2014-2019 wg OKE:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław

Tabela 9: Rozkłady wyników z matematyki za lata 2014-2019 wg OKE:

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław

Tabela 10: Rozkłady wyników z części obowiązkowych matury za lata 2014-2019 - języka polskiego i matematyki i wg typów szkół:

Język polski Matematyka

Tabela 11: Procentowy udział zdających maturę uczniów liceów ogólnokształcących (LO) i techników (T) w łącznej liczbie zdających maturę w danej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Rok Typ szk. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:
Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2019 LO 60,7% 60,2% 61,3% 64,2% 64,0% 61,8% 70,8% 61,3%
T 39,3% 39,8% 38,7% 35,8% 36,0% 38,2% 29,2% 38,7%
2018 LO 62,0% 60,8% 62,1% 65,8% 64,3% 63,1% 71,5% 62,0%
T 38,0% 39,2% 37,9% 34,2% 35,7% 36,9% 28,5% 38,0%
2017 LO 62,2% 59,8% 62,5% 65,4% 65,3% 63,7% 72,1% 61,9%
T 37,8% 40,2% 37,5% 34,6% 34,7% 36,3% 27,9% 38,1%
2016 LO 64,1% 61,4% 64,8% 66,3% 66,8% 65,2% 72,9% 63,2%
T 35,9% 38,6% 35,2% 33,7% 33,2% 34,8% 27,1% 36,8%
2015 LO 62,4% 61,1% 65,5% 65,9% 66,3% 64,0% 72,2% 63,5%
T 36,6% 37,7% 34,0% 33,3% 32,8% 34,8% 27,0% 35,7%
2014 LO 61,2% 61,7% 65,8% 65,0% 66,5% 63,5% 70,0% 62,7%
T 35,8% 35,9% 32,0% 32,5% 30,1% 33,7% 25,2% 34,2%

Komentarz:

w trakcie opracowania ... i pojawi się on (ten komentarz) najpóźniej dnia 23 lipca 2019 roku, tak zakładam na tą chwilę

Wcześniejsze opracowania na temat wyników z matury oraz defektu egzaminatora:

  1. Wyniki z matury oraz defekt egzaminatora w latach 2014-2018,
  2. Wyniki z matury oraz defekt egzaminatora w latach 2014-2017,
  3. Wyniki z matury oraz defekt egzaminatora w latach 2014-2016,
  4. Informacja dla Ministra Edukacji Narodowej nt. defektu egzaminatora,
  5. Ocena wyników z matury oraz defektu egzaminatora w 2015 r.,
  6. Pytanie: Czy MEN i CKE podjęły odpowiednie działania ograniczające defekt egzaminatora?,
  7. Defekt egzaminatora w OKE - Poznań,
  8. Oszustwa na maturze'2014: szczegóły - cuda przy progach zdania matury,
  9. Zjednoczone siły MEN i CKE bronią się d-"efektem egzaminatora",
  10. W USA za to grozi do 20 lat więzienia a w Polsce ile?.

> powrót