Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN poprawiło wartości subwencji na ucznia, ale [...].

2013-09-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W opracowaniu Wreszcie MEN coś zauważyło zwróciłem uwagę na to, że przedstawione mi dane przez MEN na wniosek z dnia 24 czerwca 2013 r. mogą być (są) wątpliwej jakości i skierowałem do ministra ds. oświaty kolejny wniosek. W skierowanym wniosku prosiłem o przedstawienie mi metodologii ustalania kwot przewidzianych na „ucznia” szkoły danego „typu i rodzaju”, o których mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty oraz przedstawienie ww. kwot – nowych/poprawnych pozbawionych błędów.

W odpowiedzi na ww. wniosek - dnia 10 września, otrzymałem pismo z MEN o syg. DAP-WA-RK-337-2g/2013. Całość informacji przekazanych w tym piśnie zawiera wiersz pierwszy w poniższej tabeli.

TABELA: Wymuszona na MEN "ewolucja poglądów" na kwoty przewidziane na "ucznia" szkoły oraz "ucznia" szkoły publicznej danego "typu i rodzaju" w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - o których mowa w art. 80 i 90 ww. ustawy.

Dokument ministra ds. oświaty   2013   2012   2011   2010   2009
1 DAP-WA-RK-337-2g/2013 z dnia 10.09.2013 r.          
2 DAP-WA-GK-337-2f/2013 z dnia 23.08.2013 r.          
3 DAP-GK-337-2a/2013 z dnia 05.05.2013 r.  

Co wynika z ostatniej odpowiedzi MEN?

Dobrze, że MEN wreszcie zauważyło, że każde dwie dowolne szkoły są różnego „typu i rodzaju” szkołami, jeżeli jedna z nich jest zlokalizowana w obszarze miasta powyżej 5 tys. mieszkańców a druga w mieście do 5 tys. mieszkańców lub w obszarze wiejskim. Dobrze, że MEN zauważyło, że przedstawione mi poprzednio dane były miernej jakości - inaczej posiadały błędy – i przedstawiło nowe (spojrz na dane przedstawione na ostatnich stronach dokumentów w kolumnie 2013 w wierszach 1 i 2 ww. tabeli).

Jest jednak kolejny problem. Skoro MEN zauważyło wreszcie / uznało, że każde dwie dowolne szkoły są różnego „typu i rodzaju” szkołami, jeżeli jedna z nich jest zlokalizowana w obszarze miasta powyżej 5 tys. mieszkańców a druga w mieście do 5 tys. mieszkańców lub w obszarze wiejskim, to stawiam twierdzenie, że przedstawiona mi przez MEN (syg. DAP-WA-RK-337-2g/2013) metodologia ustalania kwot, o których mowa wyżej jest błędna/absurdalna, więc i wyznaczone w oparciu o nią dane są również błędne/absurdalne.

Dowód tego twierdzenia jest dość prosty. Wyobraźmy sobie, że mamy samorząd miejsko-wiejski z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, i że w tym samorządzie są dwie identyczne szkoły prowadzone przez samorząd i niech to będą przysłowiowe ZSZ dla fryzjerów, o których mowa w przykładach przedstawionych w opracowaniu Typy i rodzaje szkół, i że ze wszystkich samorządów w kraju jedynie w tym samorządzie są tego „typu i rodzaju” szkoły. Jedna z tych szkół zlokalizowana jest w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców a druga w obszarze wiejskim.

Skoro ze wszystkich samorządów w Polsce, tylko w omawianym samorządzie są szkoły danego „typu i rodzaju”, to kwoty przewidziane na jednego „ucznia” szkoły danego „typu i rodzaju” w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa np. w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty powinny być równe odpowiednim kwotom przewidzianym na jednego „ucznia” szkoły danego „typu i rodzaju” w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (omawianej tu jednostki).

Z powyższego oraz z opracowania „Typy i rodzaje szkół” wynika, że w omawianym przypadku kwota przewidziana na jednego „ucznia” ZSZ dla fryzjerów - zlokalizowanej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców - w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, powinna być różna (a dokładniej mniejsza) od kwoty przewidzianej na jednego „ucznia” ZSZ dla fryzjerów - zlokalizowanej w obszarze wiejskim - w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Z przedstawionej mi przez MEN metodologii (syg. DAP-WA-RK-337-2g/2013) ustalania kwot przewidzianych na jednego „ucznia” szkoły danego „typu i rodzaju” w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jednoznacznie wynika, że w omawianym przykładzie kwota przewidziana na jednego „ucznia” ZSZ dla fryzjerów - zlokalizowanej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców - w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniesie dokładnie tyle samo, co kwota przewidziana na jednego „ucznia” ZSZ dla fryzjerów - zlokalizowanej w obszarze wiejskim - w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, co jest w jawnej/oczywistej sprzeczności z wnioskami wynikającymi z ww. opracowania „Typy i rodzaje szkół” oraz faktu, że dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz MEN stwierdził, że „... przyjmujemy Pana argumentację, że rodzaj szkoły jest determinowany nie tylko przez wagę P1, ale przez lokalizację”.

Podsumowanie:
Zaproponowana przez MEN metodologia (syg. DAP-WA-RK-337-2g/2013) ustalania kwot przewidzianych na jednego „ucznia” szkoły danego „typu i rodzaju” w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty jest błędna i/bo prowadzi do absurdów. A skoro tak, to nie może ona być stosowana w praktyce.

Co dalej?

W związku z powyższym został skierowany do ministra ds. oświaty kolejny wniosek - 5 już z kolei.


Podobne tematy:

 1. Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?
 2. Co wybierze MEN: przyzna się do błedów w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i obieca ich bardzo szybkie usunięcie, czy problem trafi do Sądu Administracyjnego?
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej się ocknęło, ale [...].
 4. List otwarty do ministra ds. oświaty oraz przewodniczącego Krajowej Rady RIO ws. przepisów o dotowaniu oświaty.
 5. „Typy i rodzaje" szkół, o których mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.
 6. Stanowisko MEN jest sprzeczne z praktyką RIO.
 7. Ile jest szkół w szkole?
 8. Dotacje szkół do natychmiastowej zmiany! Część I
 9. Dotacje szkół do natychmiastowej zmiany! Część II - Bajzel logiczny w art. 80 i 90.
 10. Wreszcie MEN coś zauważyło, ale [...].
 11. Jest już projekt MEN ws. zmian w przepisach o dotowaniu oświaty.

> powrót